Nieuws

 

Meer mensen zelfstandig mobiel in West-Brabant
Zomer en herfst van 2015 stond in West-Brabant in het teken van het verbeteren van zelfstandige mobiliteit. Zowel van ouderen die de deeltaxi gebruiken, als jongeren die met speciaal leerlingenvervoer naar school gaan.

Ontdek fietsen vanuit Nederlands perspectief
Vrijdag 8 april organiseert CIVITAS de training ‘Cycling 2.0’ in Amsterdam. Inmiddels nemen circa 20 personen (nationaal en internationaal) deel aan deze fiets-ervaring in The Hoxton hotel aan de Herengracht. Wil jij ook nog hierbij zijn? Meld je nu aan! Er zijn nog een paar plaatsen vrij. De training is geheel kosteloos.

Onderzoek Verkeerslichten in Nederland 2015
In 1998 is voor de eerste keer een inventarisatie uitgevoerd van de verkeersregelinstallaties in Nederland. In 2015 is het onderzoek wederom uitgevoerd onder de wegbeheerders in Nederland. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de Studiedag Verkeerslichten op 17 februari 2016. Download het uitgebreide rapport Verkeerslichten in Nederland 2015.

Gemeente Helmond winnaar Verkeerslichtenstad 2016
De gemeente Helmond is tijdens de Studiedag Verkeerslichten op 17 februari uitgeroepen tot Verkeerslichtenstad 2016. In de Jaarbeurs te Utrecht reikte juryvoorzitter Bo Boormans onder grote belangstelling het certificaat uit aan de gemeente. Met de verkiezing eert het vakgebied de stad of regio die beschikt over het beste areaal verkeerslichten.

Regionaal ketenbeheer: stap voor stap en voorbereiden op ad-hoc situaties
Meer inzicht krijgen in welke uitdagingen in meerdere regio’s spelen en leren wat werkt. Dat is de gedachte achter een landelijke workshop ‘Regionaal Ketenbeheer’ die eind 2015 heeft plaatsgevonden. Ruim 20 wegbeheerders en regio’s uit het hele land waren door bijna 30 personen vertegenwoordigd. 

Aan de slag in proeftuinen voor innovatieve mobiliteit
Slimmere, schonere en vitalere stedelijke regio's: dat is waar DTV Consultants komende jaren met haar kennis en ervaring aan bijdraagt. Dit doen we als partner in 2 nieuwe onderzoeksconsortia. De projecten krijgen financiering vanuit het programma Smart Urban Regions of the Future (SURF). 

DTV Consultants kwalificeert zich voor IMMA
Het jaar 2016 begint goed: we zijn startklaar voor Beter Benutten-vraagbeïnvloedingsprojecten en verkeersonder-zoeken die onder het nieuwe IMMA raamcontract worden uitgevraagd. De aanbesteding is een kwalificatie voor de organisatie van processen op het gebied van nulmetingen, werven, volgen en belonen van deelnemers aan vraagbeïnvloedingsprojecten en verkeersonderzoeken onder de Beter Benutten vlag. 

Catlijne zorgt voor de menselijke factor in mobiliteitCatlijne zorgt voor de menselijke factor in mobiliteit
Met gepaste trots melden wij u de geboorte van Catlijne: ons nieuwe servicecentrum voor mobiliteit. Catlijne is ons antwoord op een ontwikkeling die binnen ons werkveld al jaren zichtbaar is: zowel overheden als bedrijven richten hun mobiliteitsgerichte marketing en communicatie in toenemende mate op het grote publiek. 

Helmond, Den Bosch en Zuid-Holland kandidaat Verkeerslichtenregio 2016
De gemeente Helmond, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Zuid-Holland zijn genomineerd voor de titel Verkeerslichtenregio 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traverse 2016

Nieuwe Traverse: 

In deze editie:

  • Gedragsbeinvloeding schoolgaande kinderen
  • Volgende stap C-ITS: beleidsontwikkeling
  • Gedrag van fietsers onder loep
  • Bernheze SUMP proof
  • Proef touringcars op busbanen

Copyright DTV Consultants 2015, laatste wijziging 19 juli 2016